Úvod

Služba DI byla založena 30.července 1959 v Brně - Králově Poli. První ustavující schůze se konala v sále Semilasa v Brně. Toto setkání zahájil pan Bohumil Slabý a po zahájení ji řídil pan Radoslav Sedlák. Tato valná hromada dala základ ke vzniku družstva Služba. Družstvo bylo založeno především, jak na službových činnostech, tak na výrobních. Toto bylo na této valné hromadě schváleno a předloženo ke schválení tehdejšímu Krajskému svazu výrobních družstev a Ústřednímu svazu výrobních družstev. Jejich rozhodnutí bylo kladné a tak v březnu 1959 vzniklo Družstvo Invalidů Brno.

Hlavní náplní bylo a je zaměstnání tělesně postižených, kteří najdou snáz uplatnění v našem družstvu. Jednalo se především o službové činnosti jako nožířství, čistírna peří, hlídací služba, reportážní, průmyslová a technická fotografie, opatrovnická služba rodinám. Později přibylo holičství, kadeřnictví, šití a opravy oděvů a prádla, žehlení a mandlování prádla, půjčování krojů, ladění pian, klíčové služby a v 70. letech se přidala k těmto činnostem také výrobní a to lisovna plastů, stolařství, výroba vánočních ozdob. Všechny tyto činnosti jsme během 50 let provozovali, některé úspěšně, jiné méně. Ale především na všech těchto pracovních místech byly a jsou zaměstnány převážně osoby se zdravotním handicapem. Družstvo by mělo splňovat základní podmínku 60 % občanů se sníženou pracovní schopností, z důvodu zachování statutu Družstva invalidů.