OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025751

Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti SLUŽBA družstvo invalidů

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu společnosti SLUŽBA družstvo invalidů, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020368

Soubor energetických opatření ve společnosti SLUŽBA družstvo invalidů v provozu Tuřany

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu společnosti SLUŽBA družstvo invalidů, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků, tak díky realizaci energetických opatření týkajících se modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, kdy dojde k náhradě stávajícího energeticky náročného osvětlení za nové moderní vysoce efektivní LED osvětlení.

PDF

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.